Grupa 0b realizuje projekt edukacyjny pt.:,,Wiosna w naszym ogródku’’. Celem projektu było założenie własnego ogródka dydaktycznego do wiosennych działań praktycznych, przybliżenie dziecku świata przyrody poprzez działanie, obserwację, badanie środowiska oraz budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą przyrodą.

Dzień Matki przypadający na 26 maja jest jednym z najchętniej świętowanych dni w kalendarzu, dlatego też chcąc podkreślić piękno tego dnia, jak co roku tradycyjnie zorganizowany został konkurs plastyczny „Bukiet dla Mamy”.

Napłynęło dużo zdjęć prac konkursowych. Ponieważ prace stają się wyszukane i dopracowane jury miało bardzo trudne zadanie w wytypowaniu zwycięskich prac. Pod uwagę wzięto zaangażowanie dziecka oraz staranność prac.

Strona 1 z 19

Logowanie dla nauczycieli