Jak walczyć z hejtem w sieci?

W środę 2 marca  odbyły się warsztaty dla klasy 7e dotyczący walki z hejtem w sieci Internet. Podczas tego wydarzenia uczniowie podzieleni na grupy opracowywali definicję hejtu i konstruktywnej krytyki. Wskazywali przykłady takich informacji. Każdy zespół otrzymał jedną dużą kartkę na której tworzyli mapy myśli.

Ich zadaniem było określenie odpowiedzi na pytania:

1.Co może czuć odbiorca hejtu?
2. Jakie mogą być konsekwencje hejtu dla jego odbiorcy?
3. Dlaczego i po co ktoś jest twórcą hejtu?
4. Jakie mogą być konsekwencje hejtu dla jego twórcy?
5. Co powinno się zrobić, a czego nie robić w sytuacji stania się odbiorą hejtu?
6. Co powinno się zrobić, a czego nie robić w sytuacji bycia świadkiem hejtu?

Nauczyciel poprosił, aby każda z grup przedstawiła swoją listę. Po zakończeniu prezentacji wspólnie doprecyzowywano odpowiedzi. Tak przygotowane plansze można wywiesić w sali lekcyjnej.


W kolejnej części zajęć nauczyciel przedstawił możliwości zgłaszania hejtu do administratora strony http://hejtstop.pl/. Jest to niezwykle potrzebna witryna służąca do reagowania na mowę nienawiści w sieci. Przedstawione zostały zasady zgłaszania hejtu w naszej szkole. Uczniowie w ramach podziękowania za zajęcia przygotowali plakat dotyczący walki z hejtem w Internecie. Warsztaty zostały zwieńczone wspólnym zdjęciem.

Logowanie dla nauczycieli