Warsztaty z zagrożeń w sieci Internet

24 listopada klasa IIb wzięła udział w warsztatach  cyfrowych poświęconych zagrożeniom w sieci Internet. Zajęcia prowadzone były przez p. Macieja Wyrzykowskiego. Dzieci identyfikowały współczesne zagrożenia w sieci. Z dużym zaangażowaniem komentowały zachowanie bohaterów serii ,,Owce w sieci”.  Poznały zasady netykiety. Dzięki temu Dzieci dowiedziały się z jakich stron internetowych nie mogą korzystać oraz  jak chronić swoje dane. Szeroki nacisk położono na zasady kontaktowania się z innymi osobami. P. Maciej zwrócił szczególną uwagę na gry, które promują agresję i działania destrukcyjne. Warte podkreślenia jest to, że klasa IIb aktywnie korzystała z narzędzi multimedialnych. Uczniowie prześcigali się pomysłami na rozwiązywanie zadań i sytuacji problemowych.

Maciej Wyrzykowski

Logowanie dla nauczycieli