Erasmus Plus "The Aura of My City"

Aura mojego miasta

Projekt w ramach Erasmus Plus Partnerstwa Strategiczne

 

            Uczniowie ze szkoły w Nowej Iwicznej razem z uczniami z Portugalii, Bułgarii i Włoch w latach 2017 – 2019 uczestniczyli w międzynarodowym programie Unii Europejskiej  Erasmus+(KA2) The Aura of My City. Ten niezwykły projekt to wyznacznik edukacji na najwyższym poziomie, gotowej na wyzwania XXI wieku.

            Celem projektu było budowanie poszerzonej rzeczywistości,  stworzenie aur (aurasmas) w aplikacji HP Reveal, przy użyciu nowoczesnych technologii. Uczniowie z Nowej Iwicznej do projektu wybrali Piaseczno, najważniejsze miasto naszej „małej ojczyzny”. Z ogromnym zaangażowaniem poznawali historię,  zabytki, ciekawostki, przedwojenną wielokulturowość i życiorysy ważnych dla Piaseczna osób. Swoją wiedzę, umiejętności  wykorzystali w pracy nad interaktywnym przewodnikiem po Piasecznie.

Dobrze przygotowani merytorycznie okazali się świetnymi przewodnikami dla swoich kolegów i koleżanek z partnerskich szkół z Sofii, Bragancy i Lentini, których gościliśmy w Polsce w październiku 2018 roku. 

            Uczniowie w kilkuosobowych zespołach odwiedzali swoich kolegów i koleżanki ze szkół partnerskich. Wspólnie ze swoimi rówieśnikami na warsztatach poznawali umiejętności potrzebne do tworzenia aur w aplikacji HP Reveal. Dużo czasu poświęcali na odkrywanie miejscowych zwyczajów, ciekawych zabytków i nawiązywaniu nowych przyjaźni, poznawali historię, kulturę i tradycje krajów partnerskich. Wspólnie spędzony czas okazał się  wspaniałą lekcją tolerancji i otwartości oraz dał uczestnikom możliwość wykorzystania w praktyce znajomości języka angielskiego.

Udział w tym niezwykłym projekcie dał młodzieży szansę nie tylko na poszerzenie wiedzy ale także kształcenie umiejętności: informatycznych, komunikacji, współpracy, kreatywności. W trakcie dwóch lat międzynarodowej  współpracy zarówno młodzież jak i nauczyciele biorących udział w tym przedsięwzięciu doskonalili swoje kompetencje językowe.

            Udział w programach Erasmus+ zajmuje bardzo ważne miejsce w procesie edukacyjnym  i wychowawczym ucznia, podnosi prestiż szkoły, aktywizuje kadrę nauczycielską. Nasza szkoła od kilku lat angażuje się w liczne inicjatywy europejskie. Projekty w ramach Erasmus+ dają mnóstwo możliwości uczniom i nauczycielom, pozwalają na spojrzenie na edukację z innej perspektywy niż klasa szkolna. Zachęcamy wszystkie szkoły do realizacji takich projektów.

 

Więcej informacji – https://www.tamc.eu

 

Ewa Misztal

Anita Skalska

Nauczycielki SP w Nowej Iwicznej

 

 

 

Logowanie dla nauczycieli